Analiza

Luka CIT zmniejszyła się [ANALIZA]

12 lutego 2020, 11:35 /
Luka CIT zmniejszyła się [ANALIZA]

Według najnowszej analizy naszego głównego analityka Marka Lachowicza luka CIT zmniejszyła się. Wysokość luki CIT w 2018 r. znalazła się w przedziale 5.7-21.3 mld zł tj. 0.27-1.01% PKB. Polecamy lekturę opracowania.


Na oszacowanie luki bazowej, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Lachowicza i innych w opracowaniu „Horyzont optymalizacji – geneza, skala i struktura luki w podatku CIT” (Polski Instytut Ekonomiczny, 2019), największy wpływ miała likwidacja OFE, co nienaturalnie zaburzyło wysokość zysku z księgowości finansowej w sektorze przedsiębiorstw finansowych (S12). W roku 2017 pozycja ta miała wartość dodatnią na poziomie blisko 29 mld zł, w roku 2018 ujemną: -17 mld. Powyższy problem można rozwiązad na trzy sposoby:

1. Nie robić nic, co wiąże się z pozostawieniem w rachunkach ww. zaburzenia;
2. Ustalić hipotetyczny poziom zysku OFE na 2018 i sprawdzid zmianę, jaka zaszłaby w luce, gdyby sytuacja w systemie emerytalnym nie uległa zmianie;
3. Obliczyć lukę wyłącznie dla sektora S11 tj. przedsiębiorstw niefinansowych. 


ANALIZA IJ: Luka CIT zmniejszyła się [Oszacowanie za 2018]


 

Marek Lachowicz. Główny analityk Instytutu. Współzałożyciel i redaktor naczelny PolishBrief. Autor licznych opracowań tworzonych na zlecenie instytucji oraz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej. Zainteresowania zawodowe to data science oraz ekonometria