Analiza

Przegląd wyników polskich grup elektroenergetycznych za 2019 rok [ANALIZA]

26 czerwca 2020, 10:07 /
Przegląd wyników polskich grup elektroenergetycznych za 2019 rok [ANALIZA]

Prezentujemy Państwu kolejną odsłonę przeglądu wyników polskich spółek energetycznych w świetle ich wyceny giełdowej oraz uwarunkowań otoczenia. Analiza dotyczy okresu styczeń - grudzień 2019. Autorami analizy są Marcin Roszkowski, Kamil Moskwik, Krystina Krupa oraz Maciej Gacki.


Executive Summary:

1) Od połowy 2017 roku wycena giełdowa polskiej elektroenergetyki wykazuje trend spadkowy oraz pozostaje poniżej indeksu WIG 

2) W obliczu zaostrzenia polityki energetyczno-klimatycznej UE, polska energetyka stoi przed wyzwaniem wypracowania nowych źródeł wartości; wydaje się, że w roku 2019 wyzwanie to zostało dostrzeżone, czego odzwierciedleniem było “zazielenienie” strategii polskich grup (w ślad np. za analogicznym kierunkiem strategicznym RWE/Innogy czy E.ON przyjętym w latach 2015-2016)

3) Rok 2019 upłynął pod znakiem silnych wzrostów cen uprawnień do emisji CO2 (wyraz zaostrzenia polityki UE), co przełożyło się na:
    a. Wzrost kosztów wytwarzania ze źródeł opalanych węglem kamiennym (średnio o 23%) oraz gazem ziemnym (średnio o 16%)
    b. Wzrost cen hurtowych energii elektrycznej w Polsce (średnio o 27%)

4) Powyższe zależności przełożyły się na wzrost średniej marży jednostkowej na wytwarzaniu energii elektrycznej (clean dark spread oraz clean spark spread), co – pomimo spadku wolumenów produkcji grup – doprowadziło do wzrostu wyników EBITDA obszaru wytwarzania (poza Energą)

5) Wzrost cen hurtowych w Polsce przełożył się jednocześnie na wzrost importu energii z zagranicy (z uwagi na wyższe poziomy cen energii w Polsce niż w krajach ościennych), co znalazło wyraz we wspomnianych powyżej spadkach wolumenów wytwarzania

6) O ile grupy wykazały wzrost przychodów (z uwagi na wzrost cen oraz otrzymane rekompensaty) oraz wzrost wyniku EBITDA, na ich EBIT oraz wynik netto negatywnie wpłynęły odpisy z tytułu utraty wartości aktywów wytwórczych (łącznie ok. 9,6 mld PLN)

7) Istotnym wydarzeniem roku 2020 jest pandemia COVID-19 oraz jej potencjalny wpływ na polską elektroenergetykę (czym zajmiemy się w następnym przeglądzie).
 Członek Zarządu. Autor artykułów naukowych oraz raportów eksperckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w polskich i zagranicznych korporacjach , ponadto współpracował z Polskim Instytutem Geologicznym – Instytutem Badawczym, Polską Akademią Nauk – Centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów, Instytutem Sobieskiego. Obecnie związany z Instytutem Jagiellońskim. Kluczowe kompetencje Kamila wpisują się w obszar modelowania matematycznego, analityki biznesowej oraz doradztwa strategicznego.

Ekspert w zakresie energetyki i infrastruktury. Posiada ponad 12 lat doświadczenia łączącego pracę w elektroenergetyce i doradztwie na terenie Polski i Australii w rolach analitycznych i menedżerskich. Autor modeli fundamentalnych, analiz i raportów biznesowych, artykułów naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Nottingham Trent University oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Prezes Instytutu Jagiellońskiego. Przedsiębiorca. Poprzednio także pracownik naukowy ISP PAN, wykładowca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego, rzecznik prezydenta Warszawy oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energetyka odnawialna, studia strategiczne i stosunki międzynarodowe.

Analityk, student energetyki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy łączy wiedzę zdobytą na uczelni technicznej z ekonomią.