Analiza

Miesięcznik energetyczny Instytutu Jagiellońskiego 10/2021

11 października 2021, 15:18 /
Miesięcznik energetyczny Instytutu Jagiellońskiego 10/2021

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem miesięcznika energetycznego „Energetyka wliczbach”.W tym wydaniu przeczytamy m.in. o możliwych problemach Elektrowni Bełchatów, wynikających z braku pozwolenia na budowę kopalni węgla brunatnego Złoczew, deklaracji premier Wielkiej Brytanii do osiągnięcia przez kraj neutralności emisyjnej do 2035 r. i związanym z tym znacznym wzrostem mocy OZE.

Skutki popandemicznego odbicia gospodarek światowych, które wpłynęło na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i surowców energetycznych. Znajdziemy także 10-letnią prognozę zapotrzebowania na gaz ziemny, który może stać się podstawą stabilności naszego systemu elektroenergetycznego.W drugiej części prezentujemy, jak w ubiegłym numerze, analizę cen paliw i kluczowych wskaźników w sektorze energetycznym:

  • analizę średniomiesięcznych cen polskiego indeksu rynku węgla energetycznego (PSCMI-1) oraz cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA),
  • cen gazu ziemnego w Polsce (w kontraktach rocznych i na rynku dnia następnego, RDN)
  • trajektorię cen uprawnień do emisji CO2,
  • średniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej w kraju (RDN i terminową) oraz
  • krańcowe koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej i marżę na wytwarzaniu(uwzględniając 36% i 45% sprawność bloków wytwórczych opalanych węglem kamiennym,oraz 55% dla jednostek gazowych).

Materiał przedstawia także bieżącą sytuację w krajowym sektorze – produkcję energii elektrycznej (wraz z poziomem importu/eksportu i kierunkami wymiany), strukturę krajowej produkcji energiielektrycznej i moc zainstalowaną, średnie dobowe pokrycie zapotrzebowania na moc w podziale na technologie wytwórcze oraz współczynnik wykorzystania mocy wybranych jednostek wytwórczych.

Dodatkowo przedstawiamy analizę porównawczą Polski na tle naszych sąsiadów, ukazującą wolumeny wytwarzania energii elektrycznej wg paliwa, wraz ze wskazaniem wolumenu emisji CO2, a takżeśredniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej prezentowanych gospodarek krajowych.

Przeczytaj nowy numer miesięcznika - Energetyka w Liczbach