Analiza

ANALIZA: Zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości i wojny hybrydowej

9 listopada 2021, 14:17 /
ANALIZA: Zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości i wojny hybrydowej

Koszty generowane przez cyberprzestępczość dla światowej gospodarki w 2021 zostały oszacowane na 6 bilionów dolarów amerykańskich, czyli 190 tysięcy dolarów amerykańskich na sekundę - wynika z obliczeń Cybersecurity Ventures. Gdyby potraktować cyberprzestępczość jako osobny kraj, a generowane koszty jako PKB  opisywane zjawisko byłoby trzecią co do wielkości gospodarką świata po Stanach Zjednoczonych i Chinach czytamy w najnowszej analizie Instytutu Jagiellońskiego pt. "Zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości i wojny hybrydowej" autorstwa Szymona Wieczorka i Marcina Roszkowskiego.

Cyberprzestępczość stanowi znaczącą część współczesnej przestępczości. Dynamicznywzrostu liczby użytkowników Internetu, rozwój technologii informacyjnych oraz polityczne igospodarcze procesy globalizacji doprowadziły do przeniesienia się znaczących częścicodziennego życia, interakcji społecznych, gospodarczych i politycznych do przestrzeniinternetowej. Wraz z tymi przemianami doszło również do przeniesienia się przestępczościzorganizowanej do tych samych części cyberprzestrzeni.

Z czasem cyberprzestępstwa stały się częstsze, bardziej profesjonalne, a dodatkowo pojawiły się nowe rodzaje czynów zabronionych. Doszło również do zmiany na poziomie strategicznym - coraz rzadziej atakującymi są pojedyncze osoby, a w ich miejsce wchodzą wyspecjalizowane grupy,nierzadko otrzymujące wsparcie od niektórych państw. Rolą niniejszego raportu jestzwrócenie uwagi na skalę zjawiska, przywołanie rodzajów cyberprzestępczości, przywołanie kluczowych historycznych przykładów cyberprzestępstw oraz przybliżenie dostępnychnarzędzi i strategii zabezpieczeń.

Przeczytaj analizę - Zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości i wojny hybrydowej.