Analiza

Miesięcznik energetyczny Instytutu Jagiellońskiego 12/2021

14 grudnia 2021, 09:39 /
Miesięcznik energetyczny Instytutu Jagiellońskiego 12/2021

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym, czwartym już numerem miesięcznika energetycznego „Energetyka w liczbach”. W listopadowym wydaniu przeczytamy m.in. o nowych inwestycjach w bloki gazowo-parowe w Polsce, porozumieniu sektorowym branży fotowoltaicznej, przedłużeniu systemu aukcyjnego dla OZE, a także o potencjalnym rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i kolejnym graczu chętnym zaangażować się w budowę reaktorów w kraju.

Z informacji dot. rynku światowego, przeczytamy o pierwszej w Europie fabryce akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych, deklaracji niemieckiego rządu dot.przyspieszenia odejścia Niemiec od paliwa węglowego oraz dynamicznego rozwoju OZE i niskoemisyjnego transportu.
Dodatkowo przedstawiamy główne informacje z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej nt. rozwoju wodoru i globalnej mocy elektrolizeróww perspektywie 2030 r.

W drugiej części miesięcznika przedstawiamy analizę cen paliw i kluczowych wskaźników w sektorze energetycznym:

  • analizę średniomiesięcznych cen polskiego indeksu rynku węgla energetycznego (PSCMI-1),cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA), a także cen gazu ziemnego w Polsce (w kontraktach rocznych i na rynku dnia następnego, RDN),
  • trajektorię cen uprawnień do emisji CO2,
  • średniomiesięczne ceny hurtowe energii elektrycznej w kraju (RDN i terminową),
  • krańcowe koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej i marżę na wytwarzaniu(uwzględniając 36% i 45% sprawność bloków wytwórczych opalanych węglem kamiennym,oraz 55% dla jednostek gazowych),
  • dekompozycję spreadów dla jednostek węglowych o sprawności 45% i jednostek gazowycho 58% sprawności.

Analiza polskiego rynku energii przedstawia krajową produkcję energii elektrycznej wraz z poziomemimportu/eksportu oraz kierunkami wymiany oraz strukturę krajowej produkcji energii elektryczneji moc zainstalowaną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), począwszy od stycznia bieżącego roku.

Przedstawiamy także średnie dobowe pokrycie zapotrzebowania na moc przezposzczególne technologie oraz współczynniki wykorzystania mocy (capacity factors) wybranych jednostek wytwórczych.W rozdziale „Polska na tle sąsiadów” ukazujemy wolumeny wytwarzania energii elektrycznej wgpaliwa, wraz ze wskazaniem wolumenu emisji CO2, a także średniomiesięczne ceny hurtowe energiielektrycznej prezentowanych gospodarek krajowych.

=> Przeczytaj nowy numer miesięcznika Energetyka w Liczbach